Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

20:53
2566 432a 500
20:48
Masz inną twarz niż w chwilach, 
kiedy wiesz, 
że patrzę.
— Pan Marcin
20:48
Ludzie czasem zawodzą, czasami zachowują się poniżej naszych oczekiwań.
— Olivia S. "Dwoje nie do pary"
20:47
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
20:47
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
20:45
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadoomedman doomedman
20:43
5376 f778
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viatrikk trikk
20:42
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaaleander aleander
20:41
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaaleander aleander
20:39
Wszyscy czekają na chłodniejsze dni - a ja po prostu czekam na Ciebie.
— Bob Dylan w liście do Suze Rotolo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
20:38
Z dnia na dzień przestaliśmy być dla siebie. 
00:12
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

July 27 2017

19:28
Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości .

July 23 2017

19:42
7529 d686 500
12:23
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
11:46
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
11:45
Ty też masz wrażenie, że już nie poczujesz czegoś tak silnego do innego?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
11:45

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

11:44

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


11:43
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viadooomiiin dooomiiin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl