Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

18:00
14:42
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viascorpix scorpix
14:40
I oczywiście znowu mi się śniłeś.
Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompasazerka pasazerka viapiehus piehus
14:36
Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina, zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak naprawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz
14:36
[...] To właśnie była miłość. Prawdziwa i jedyna, jaka tylko na Ziemi mogła zaistnieć albo nie tylko na Ziemi. Bez słowa „kocham”, wyuczonego frazesu, oparta na zaufaniu i poświęceniu. Miłość ponad podziałami z odwzajemnionym uczuciem, to skarb prawdziwy.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viajoyfull975 joyfull975
14:35
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaelinela elinela
14:35
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viaelinela elinela
14:34
Prawdziwa przyjaźń nie musi się opierać na słuchaniu tej samej muzyki czy lubieniu tych samych ubrań. To, co wspólnie przeżywamy, jest ważniejsze.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelinela elinela
14:34
8726 e1a6 500
Reposted frompunisher punisher vianowaczi nowaczi
14:33

February 17 2019

13:40

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz vialaparisienne laparisienne
05:06
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viawakemeupx wakemeupx
05:05
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viaeuphoriaa euphoriaa
05:03
9441 85c8 500

February 10 2019

21:39
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
21:37

February 08 2019

18:26
5722 92b2

February 07 2019

19:30
5246 24c1 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
17:35
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viawakemeupx wakemeupx
17:34
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl