Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

22:42
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaIzzy721 Izzy721
22:40
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viancmsp ncmsp
22:36

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
22:35
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaIzzy721 Izzy721
09:57
4018 44b4
Reposted bymalinowaherbata malinowaherbata

October 16 2017

11:23
Pokażę jak Cię kocham.

October 15 2017

22:37
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaIzzy721 Izzy721
22:36
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
22:35

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaboli boli
22:34
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
22:34
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viaboli boli
22:33
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viaIzzy721 Izzy721
22:27
Ale żadne słowa tego nie opiszą
Co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą
— Kult - Lewe lewe loff
22:25
8918 fcc1
Reposted fromwezuwia wezuwia viaMonia94 Monia94
22:25
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
22:25

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viaMonia94 Monia94
22:22
Pamiętam
to jedno spojrzenie
i tą pewność
że już nikt inny
tylko Ty
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaMonia94 Monia94
22:22
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
22:18
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viastrawberriest strawberriest
22:14
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viamehhh mehhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl