Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

19:35
Hłasko
Reposted frommissyseepy missyseepy viaczesciczolem czesciczolem
19:20
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viaautunno autunno
19:18
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa viaautunno autunno
19:18
0240 41e3
Reposted fromciarka ciarka viawiecznosci wiecznosci

September 16 2019

19:33
6836 f4d5 500
Reposted fromdatfeel datfeel vianiemaproblemu niemaproblemu

September 14 2019

21:59
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.

September 12 2019

22:24

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
22:23

Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.

— /P. Adamczyk/
22:23
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa

September 11 2019

22:09
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viasatyra satyra
22:08
Przepraszam, że kiedykolwiek Ci się przydarzyłam 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawakemeupx wakemeupx

September 07 2019

21:49
Dzisiaj to się wstyd  do tego przyznać
ale lubiłam ten dreszcz, kiedy wiedząc że to złe  robiłam coś ze względu na Ciebie  dla Ciebie  przez Ciebie  dzięki Tobie i z Tobą 
dziś już tylko  wstyd i pewność, że  nigdy więcej.
— #60
Reposted fromffina ffina
21:49
Lubiłam chorować
bo wtedy byłeś i o zgrozo.
Troszczyłeś się. 
— #62
Reposted fromffina ffina
21:32
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaclaudelle claudelle

September 06 2019

15:50
Przejmuj się skutkami swoich decyzji, zanim je podejmiesz, nie potem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeuphoriaa euphoriaa

September 02 2019

19:32
0059 6849 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaboli boli
19:31
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaboli boli

August 28 2019

22:20
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialenifca lenifca
22:14
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem do siedemdziesiątki.
— Benjamin Franklin
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
22:10

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viametka metka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl