Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

02:54

June 08 2018

23:01

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viainfrezja infrezja
22:59
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
22:58
4175 d7fc 500
Potrafisz tak zrobić?
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaBloodEve BloodEve
22:54

June 07 2018

20:53
4794 040c 500
Reposted fromnutt nutt
20:51
2717 2d72 500
20:50

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaMonia94 Monia94
20:48
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
20:48
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
20:29
Pieść moje serce.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viaKrowiPlacek KrowiPlacek
20:27

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

20:27
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaKrowiPlacek KrowiPlacek
20:26
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKrowiPlacek KrowiPlacek
10:37
Chodź do mnie,  gryź i kop, aż opadniesz z sił, aż Ci minie złość. 

June 04 2018

22:29
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt vialikearollingstone likearollingstone
22:26
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaIzzy721 Izzy721
22:26
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viaIzzy721 Izzy721
22:25

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
10:17
4884 ad77 500
Reposted byMartwa13blackheartgirlakustyka-mysliinthemiddleofnowhereyanekHydrazynahavingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl