Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

01:45
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa

October 27 2019

21:12
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk
21:07
5724 fc1e
Reposted fromkaiee kaiee viaponurykosiarz ponurykosiarz
21:01
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viawakemeupx wakemeupx
21:00
8221 c470
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx

October 25 2019

21:44
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
21:40
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy
21:40
4074 3385 500
Reposted fromsoftboi softboi viagraywall graywall
21:37

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
Reposted frommercurygirl mercurygirl viahormeza hormeza
21:37
3506 d2c5 500
Reposted fromyannim yannim viafreeway freeway

October 24 2019

22:16
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
22:07
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
21:51
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

October 23 2019

21:51
6068 e686 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
21:51
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viafreeway freeway
21:44
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven viacotarsky cotarsky
21:44
3464 9fb8
21:38
7173 527c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahereyes hereyes

October 20 2019

22:15
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapowidlo powidlo
22:07
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl