Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

22:46

fiftyshadesofdebauchery:

kvotheunkvothe:

Animal fun fact: Chinchillas can’t get wet. Their fur retains too much water and will start to grow mold. So they bathe by rolling around in dust.

Chinchilla fun fact: Chinchillas have around 20 hairs per follicle; unlike humans who have 2-3 hairs per follicle. Because their fur is so dense, they cannot get fleas or other parasites. The bugs will suffocate in their fur.

Chinchilla fun fact: Petting one of those awesome little guys feels like touching a motherfucking cloud.

Chinchilla fun fact: Their newborn babies are like little pieces of fluffy popcorn. You could easily just toss a handful in your mouth.

Chinchilla fun fact: Don’t toss a handful into your mouth.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viajobi jobi
22:42
6193 3421 500
smieszny kot Dema
Reposted frompankamien pankamien viabehcio behcio
22:41
5540 cadb
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
22:39
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viaclaudelle claudelle

November 23 2017

20:35
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaIzzy721 Izzy721
20:34
8620 c6a5 500
Reposted byanotherwaytodielapis-lazuliguwno1
20:33
8618 0c20 500

November 22 2017

21:36
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaZoonk11 Zoonk11
21:17

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viaseeyousoon seeyousoon
21:13
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viamirabelia mirabelia
21:07
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawrocka nawrocka
21:07
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawrocka nawrocka
20:19
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
20:14
9580 a19c
martystka
Reposted fromazalia azalia viaEllaElla EllaElla
20:14
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viawszystkodupa wszystkodupa
20:14
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaEllaElla EllaElla

November 18 2017

20:56
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaIzzy721 Izzy721

November 14 2017

10:27
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatarczyn tarczyn
10:27
W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne.
— Tuwim
Reposted frompoppyseed poppyseed viaZoonk11 Zoonk11
10:24
1676 22c2 500
Reposted fromfungi fungi viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl