Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

22:56
4337 d99a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapanpancerny panpancerny
22:50
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viaszydera szydera
22:49
8650 4a6e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
22:48

Niech mnie nikt nie rusza, mowie. Ty, i ty, i ty, i pan, i pani i pan: Czy można prosić was? Nie ruszajcie mnie. Ni źle, ni dobrze, ni w ogóle, ni mimochodem. Bo cokolwiek powiecie, to i tak nie będzie to. Pomińcie proszę mnie milczeniem. A najlepiej zapomnijcie. Szczęście z wami, cicho ze mną.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
22:48
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viaszydera szydera
22:31
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate

November 09 2018

23:12
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy
23:11
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaZoonk11 Zoonk11
23:11
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden

November 08 2018

23:53
2410 60c3 500
Łukasz Surowiec, Zosia lat 5.
Katowice, Załęże.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viaZoonk11 Zoonk11
23:49
Tęskniłam za nim. Bardzo. Wiedziałam, że nigdy więcej go nie dotknę, nie poczuję jego pocałunków na całym ciele. Wiedziałam, że nie będę mogła zwrócić się do niego, gdy odczuję taką potrzebę, że nie będzie już tą silną, opiekuńczą postacią, która pomoże mi dźwigać przyszłe ciężary. Pewnego dnia znajdę to wszystko u boku ukochanego mężczyzny, ale to będzie coś innego. Nawet sobie nie wyobrażałam, żeby ktoś kiedyś napełnił mnie takim poczuciem bezpieczeństwa jak on. Straciłam go, zanim tak naprawdę stał się mój. Nie podejrzewałam, że pewne uczucia mogą być tak nieznośne.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
23:48
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaNoirBlanc NoirBlanc
23:47
- Gdy ktoś, kogo kochasz, potrzebuje cię – przerwałam mu.- To zbierasz się w garść.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
23:47
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoirBlanc NoirBlanc
23:46
2777 e162 500
Reposted fromzciach zciach viazombiekrasko zombiekrasko
23:46
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viaiammistake iammistake

November 07 2018

23:50
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
23:47
Są poranki kiedy myślę, że jest już dobrze.  
Przychodzi noc i przez płacz chce przestać oddychać.
22:47
Boję sie, że nigdy mi się już nie powtórzysz.
22:39
Brakujesz mi. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl