Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

17:24
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaZoonk11 Zoonk11
17:24
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viaZoonk11 Zoonk11

June 21 2017

20:41
9241 aab2
Reposted byjagaanimenysquimandziaralonelyjuliabellthecatklopokotnebthatvampirapodprzykrywkasurrealistycznamiimipsilocybemermaidtoniewszystkopragnieniaRuda-Shuty
20:39
9239 ea60 500
Reposted bywwojtlazile1

June 15 2017

22:06
9466 238c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viafullmoon fullmoon
22:00
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viapaasiak paasiak
21:45
0689 4b6d 500
Reposted byuse-useless-mindZoonk11Skydelanmesoutecoolstorybro23orchideaaaa
21:40
0695 1967 500
21:39
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
21:38
Reposted fromglamourista glamourista viaZoonk11 Zoonk11
12:25
7769 f83a 500
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viancmsp ncmsp
12:25
4631 289c
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viancmsp ncmsp
12:24
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viancmsp ncmsp

May 31 2017

15:38
8045 c894 500
Reposted bytymbark1936 tymbark1936
09:21
Sekretnym składnikiem moich pysznych naleśników jest głęboko skrywany smutek!
— (via igod)
09:21
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaZoonk11 Zoonk11

May 22 2017

20:31
4490 e952
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaalwaysleave alwaysleave
20:30
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
20:29
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

May 21 2017

09:23
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl